Как да използваме движението, физическата активност и спорта в дейности обединяващи различни поколения?

Обучение на „Обединяване на поколенията чрез движение“ (Generations Uniting through Movement) /GUM/ за спортни треньори и социални работници

Кой стои зад GUM?

Проектът е подкрепен от европейската програма Еразъм Плюс, а партньорите реализиращи проекта са ISCA (водещ координатор), Youth Sport Trust International (Обединеното Кралство), Sports Union of Slovenia (Словения), BG Be Active (България), Deporte Para La Educacion Y La Salud (Испания), Ханзейският университет на приложни науки (Нидерландия) и Azur Sport Sante (Франция). Работата им е подкрепена и от два асоциирани партньора от Бразилия и Хонг-Конг.

Защо трябва да се включите в това обучение?

Основната цел на този тренировъчен инструмент е да осигури практически опит в обучението защо и как да създадете И реализирате програма за физическа активност между поколенията на местно ниво.

Какво ще научите?

В края на GUM онлайн обучението ще можете да:

  • Илюстрирате целите, принципите и елементите на програма за движение и физическа активност между поколенията
  • Проектирате и направите успешна GUM програма
  • Прилагате и развивате дигитална грамотност в подкрепа на вашия GUM проект/програма( използвайки приложението GUM)

"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."