Kako izkoristiti gibanje, telesno aktivnost in šport za medgeneracijske aktivnosti?

Generations Uniting through Movement – GUM (Generacije združene preko gibanja) usposabljanje za športne trenerje in socialne delavce

Kdo stoji za projektom GUM?

Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru programa Erasmus+, partnerji pa so ISCA (vodilni koordinator), Youth Sport Trust International (UK), Športna unija Slovenije, BG Be Active (Bolgarija), Deporte Para La Educacion Y La Salud (Španija), Hanze University of Applied Sciences (Nizozemska) in Azur Sport Sante (Francija). V projektu sodelujeta še dva t.i. pridružena partnerja iz Brazilije in Hongkonga.

Zakaj bi se morali udeležiti tega usposabljanja?

Glavni cilj tega orodja za usposabljanje je zagotoviti uporabno učno izkušnjo o tem, zakaj in kako vzpostaviti IN voditi program medgeneracijskih telesnih dejavnosti na lokalni ravni.

Kaj se boste naučili?

Ob zaključku spletnega usposabljanja GUM boste lahko:

  • Ponazorili cilje, načela in komponente programa medgeneracijskega gibanja in telesne dejavnosti;

  • Oblikovali in izvedli uspešen program GUM;

  • Uporabite in razvijajte digitalno pismenost kot podporo svoji ponudbi GUM (z uporabo aplikacije GUM).


"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."