Вдъхновяващи GUM примери от целия свят

Макар да знаем, че най-добрият учител е практиката, ние силно вярваме, че вдъхновяващите успешни примери, идващи от различни места, имат огромна сила и са от реална помощ.

По време на пилотни тествания ние успяхме да съберем и направим различни проучвания. За нас е удоволствие да можем да споделим с вас извадка от тях, която ви представяме чрез няколко видео откъса. Те проследяват пътя, който част от пилотните ни проекти и членове на ISCA изминаха.


"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."