Какво стимулира поколенията да прекарват време заедно?

Събирането на различни поколения да участват заедно в различни дейности може да създаде устойчиви връзки между млади хора и по-възрастни хора и може да има положителен ефект и за двете страни, предотвратявайки самотата, намалявайки депресивните състояния и повишавайки самочувствието.

Ученето и забавлението вървят ръка за ръка, когато различните поколения участват в дейности заедно. В края на този етап вие ще можете да илюстрирате целите, принципите и елементите на програма за движение и физическа активност за хора от различни поколения.


За какво говорим – речник на ключовите термини

В този раздел ще споделим с вас някои важни термини и дефиниции за концепции и елементи, които ще срещате през целия наръчник. Можете да възприемете тази част като бърза сверка, за да сме сигурни, че всички „говорим на един и същ език“.
GUM - Цели и принципи

Основната цел на проекта ‘‘Обединяване на поколенията чрез движение” е да се повиши физическата активност както при младите, така и при възрастните хора чрез разработване на програма за повишаване на уменията на практиците, които обединяват общи дейности между различни поколения и подпомагат осъществяването на проекти за сътрудничество и общностни условия.

За да постигнат тази цел, партньорите са идентифицирали 5 ключови принципа:


GUM Теория на промяната

В това видео, Ремо Момбарг, професор по спортно образование и младежки спортове в института по спортни изследвания на Ханзейския университет за приложни науки, представя елементите, идентифицирани от партньорството, които са основни стимули за физическа активност и при младите и при възрастните.

Няколко препоръки от Ремо:

  • Създайте еднакви условия за практика и участие
  • Въведете приятелска среда – така ще повишите мотивацията
  • Уверете се, че вашите участници имат усещането за принадлежност към активностите
  • Не забравяйте мисията – за да бъдат активни, хората се нуждаят от цел

Нека тестваме предизвикателството

Разработихме една кратка игра, която да ви помогне да идентифицирате ключовите изводи и ползи от тази първа спирка на нашата пътна карта.

Какво си спомняте?


"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."