Защо да започнете GUM програма?

Известно е, че програми, които събират заедно млади и по-възрастни хора имат положителен ефект и за двете възрастови групи – сред тях са, например, преодоляване и предотвратяване на самотността, намаляване на депресивните състояния и повишаване на самочувствието. Обединяването на поколенията чрез физическа активност и движение ще подобри още физическото, психическото и социалното здраве на всички участници.


Ключови данни и тенденции, които трябва да знаете

За да бъде успешна програмата GUM е важно да разберете основните ключови тенденции.

Имайте предвид, че като по-възрастни хора в програмата GUM се възприемат хора над 65 годишна възраст, а тези между 16 и 24 години определяме като млади. (по-големи младежи и млади възрастни).

Ето малко полезна информация за тези две възрастови целеви групи.
Опознайте своята аудитория

И така, вие желаете да създадете успешна GUM програма. Това е чудесно! Първата крачка, която трябва да направите е да опознаете своята аудитория.

Ето няколко съвета, как да оцените вашите участници в дейностите, обединяващи поколенията.

На база на опита, който имаме, ние сме сигурни, че това са най-важните фактори, които трябва да имате предвид, когато подготвяте дейностите за GUM програма.


Очаквани ползи от дейностите, обединяващи различни поколения

В това видео участниците в проекта GUM от цяла Европа споделят, какво смятат за ползите от дейностите, обединяващи поколенията.

Ако искате да продължите нататък, Ви препоръчваме да разгледате проучването на GUM за успешно реализиране на проекти, които се основават на общуване между поколенията.


"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."