Ключови компоненти за ИЗГРАЖДАНЕТО на успешна GUM програма

Както бе представено в GUM Теория на промяната, когато обръщаме внимание на съдържанието на програмата, организационните и мотивационни аспекти, тогава повишаваме значително шансовете за успех на GUM програмата!

Това означава, че за да изградите една успешна GUM програма трябва:

 • да обърнете детайлно внимание на съдържанието на програмата
 • да осигурите възможност на участниците да са създатели в процеса
 • да имате ефективно планиране и организация на всяка сесия

Именно това са елементите, които ние ще изследваме заедно сега!


Идентифицирайте подходящите пространства

Вторият същностен компонент при изграждането на успешна GUM програма е да се определят подходящите пространства, на които тя да може да се реализира. Знае се, че близките места, до които има лесен достъп, стимулират и улесняват включването в GUM програмите.

Ето няколко въпроса, отговорите на които ще ви помогнат да се ориентирате в този контекст:

 • Лесно ли се стига до избраното място?
  • Може ли да се стигне до мястото за 15 минути (независимо дали пеша, с колело, с кола или с обществен транспорт)?
  • Колко би струвало на потенциален участник да стигне до мястото?
  • Безопасно ли е достигането до мястото?
 • Локацията подходяща ли е за дейностите, които сте избрали да включите?
  • Уверили ли сте се, че мястото е чисто и на него няма препятствия, които да затруднят движението?
  • Има ли столове или друг вид външна мебел, която по-възрастните хора биха могли да използват за баланс?
  • Добре ли е осветено мястото и има ли добра вентилация?

Приобщете и ангажирайте вашата аудитория

Да се научите да ангажирате важната за Вас аудитория е ключът към успеха на вашата дейност. Затова задължително трябва да имате обмислена стратегия, както комуникационна (за да привлечете вниманието на участниците да се запишат) и като участие (за да продължат те да са активни през цялата програма).

Когато става дума за ангажиране с активности на участници в програмата GUM, най-добрият съвет, който можем да ви дадем е: „Така както не следва да подхождаме според приетите стереотипи що се отнася до раса, етнос, пол и сексуална ориентация, така и не следва да прилагаме стереотипно мислене когато става дума за възраст и поколения“.

Това напомня и за един от принципите на GUM, а именно – винаги подхождайте индивидуално и комуникирайте по отделно с младите и с по-възрастните И винаги поддържайте груповото усещане, че това е знание, което всеки придобива по приятен споделен начин.

Подбрали сме няколко цитата, които да ви помогнат да откриете нови перспективи, когато говорим за възраст:


Ако искате да отидете по-далеч, предлагаме ви да разгледате следните ресурси:

 1. How to Engage a Multigenerational Audience, an article by Chris Ballman (Как да ангажираме аудитория от различни поколения, статия от Крис Балман),
 2. Connecting a multigenerational audience, Blog Post [INCLUDE link directly on the title of the resource (Блог публикация – Свързване с публика от различни поколения)
 3. How can you engage youth and seniors in intergenerational learning? LinkedIn collaborative post (Как можете да ангажирате младежи и възрастни хора в междупоколенческо обучение? Съвместна публикация в LinkedIn

Съвместен дизайн на програмата ви за дейност

Опитът показва, че съвместният дизайн и проектиране е един от ключовите компоненти на всяка иновативна социално-активна програма.

В следващото видео, Душан Пжевач, Експерт Спорт и Здравословно развитие в Azur Sport Santé представя принципите на съвместния дизайн през опозицията: какво ДА правите и какво да НЕ правите.

Ако искате да получите по задълбочени познания за подхода на съвместен дизайн, тук сме подбрали няколко добри източника (на английски език):

 1. Съвместно създаване на проект – Всички ресурси за обучение
 2. Съвместно създаване на проект – Учебна програма за реализиране на образователни дейности в съвместен дизайн по професионални сценарии
 3. Canva шаблон за разглеждане на 5 принципа на съвместен дизайн от PaperGiant
 4. Обучение за активно остаряване и обучение между поколенията: финален доклад за 2012 г. от Отдела за публикации на Европейския съюз

Осигурете защита и сигурност

И последно, но не и по важност, във вашия процес на създаване на успешна GUM програма с дейности, от ключово значение е да предвидите и включите елемента на опазване. Всъщност, преди да мислите за забавния елемент и ползите, които участниците биха имали от участието си, трябва да се уверите, че тяхната сигурността и благополучие са гарантирани.

По-долу ще намерите примерен списък с компоненти, които препоръчваме да имате предвид:

 • Познавате ли 6-те принципа на опазване и сигурност?
 • Вашата организация има ли специфична политика за сигурността?
 • Местата, на които се осъществяват вашите дейности имат ли специфична политика за обезпечаване на сигурността?
 • Всички участници знаят ли как и на кого да докладват проблем със сигурността?
 • Извършена ли е оценка на риска на местоположението преди започване на дейностите?

Ако искате да получите по-детайлно знание по темата бихме искали да ви препоръчаме да се запознаете със следните източници (на английски език):

 1. Шест принципа за сигурността на възрастните хора, Ann Craft Trust
 2. Трите R на защитата на възрастни, UK coaching
 3. Защита и сигурност на децата
 4. C Stand For Children - UNICEF: What We Do - Safeguarding Children (Д означава Деца – УНИЦЕФ: Какво правим – защитата на децата

Ориентировъчен тест преди да продължим към следващата спирка"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."