Ключови компоненти за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО на успешна GUM програма

Да се поддържа програмата GUM лека и ангажираща е трудно, но ето кои са гарантите за успешна реализация. Тук ще научите повече за това как да действате.


Структурата STEP - пространство, задача, оборудване, хора

В подготовката за осъществяване на вашата GUM програма се откроява един същностен компонент. Това е структурата, наречена STEP, която ще ви помогне да оформите и адаптирате дейностите, с които да ангажирате всички участници.

Ето ги ключовите въпроси, които трябва да си зададете, използвайки STEP:

 • ПРОСТРАНСТВО - къде се случва дейността?
 • ЗАДАЧА - какво се случва?
 • ОБОРУДВАНЕ - какво се използва?
 • ХОРА – кой участва?

В избраното видео, Вив Холт от Youth Sport Trust International презентира STEP структурата като инструмент, с помощта на който да не забравяте елементите на вашата дейност, които подлежат на модификация, за да отговорят на индивидуалните нужди на всеки участник и да допринесат за приветлива и приобщаваща обучителна среда.


Основните GUM дейности

Основните компоненти на всяка успешна GUM дейност са:

 • моментът на забавление
 • адаптивност и иновация (напр. използване на налични материали и оборудване)
 • принципът „първо хората“ (вслушване в техните нужди, адаптиране към техните способности)

За да ви вдъхновим и подпомогнем тук сме разработили пример за набор от подходящи GUM дейности. Не започвайте от нула! Разгледайте, откривайте, интерпретирайте подбора, който ще намерите в страниците с избрани активности (наличен на английски език).Искате да откриете още? Каним ви да:

 • Използвайте приложението GUM
 • Креативните „Bewegen is Leven“ са удачно вдъхновение да създадете свои собствени игри.

Използването на дигитални решения за поддръжка на вашата програма

GUM партньорите са убедени, че включването на дигитални средства може да бъде голямо предимство за дейностите свързващи поколенията и вашата GUM програма.

Живеем в свят, в който повечето хора имат мобилни телефони, и в който цифрова грамотност става все по-важна. Вярваме, че си струва да се инвестира известно време в обмисляне как най-добре да се интегрира дигитализацията, така, че да е от полза за всички: за вас като треньор и за участниците във вашата програма.

Ето отговори на въпроса защо да включите дигитални решения във вашата програма:

 • Benefits for you as a coach:
  • Могат да бъдат един от начините за ангажиране на вашата аудитория и за създаване на стимулиращ обмен между двете поколения.
  • Могат да са ви полезни когато планиране сесиите си и да ви вдъхновят за нови посоки.
  • Може да стимулирате съвместното създаване с участниците през използване на приложението.
  • Може да получавате обратна информация, извън времето на вашите реални срещи, за отношението на участниците към GUM програмата и подбраните активности.
 • Ползите за по-възрастните и по-младите участници:
  • Повишена дигитална грамотност – която е от изключителна помощ за чувството за независимост у хората и развитието на тяхната мисловна дейност.

Тези измерения със сигурност са важни и за двете възрастови целеви групи на GUM. И все пак очакваме по-голямо въздействие и резонанс да има у възрастните хора, тъй като подобряването на тяхната цифрова грамотност може да им помогне да получат достъп до здравеопазване, да им осигури степен на защита и сигурност, например чрез използването на лични устройства за наблюдение на състоянието.

 1. Развитие на меки умения като комуникация, адаптивност, работа в екип, решаване на проблеми и др.

Този аспект би бил от важност за младите хора, които участват в GUM програмата и в най-голяма степен за тези в неравностойно положение или безработни.

 1. повече възможности за отдих, забавление, физическа активност и движение.
 2. по-добро самопознание чрез самонаблюдение на чувствата?

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ: Сега, след като знаете възможните ползи, можете ли да измислите поне до три идеи как бихте могли да интегрирате дигитални решения в планирането на вашата сесия?

Съвети – Помислете как може да включите млади хора в съвместното създаване на вашите сесии, за да им помогнете и да покажат как използват приложението и те самите да обучат по-възрастните как да го използват? Помислете как бихте могли да използвате саморефлексията върху настроенията и характеристиките на чувствата, за да гарантирате ангажиране и участие в дискусия и създаване на отворено и безопасно пространство?)


Мониторинг и оценка

Екипът зад GUM знае, че програмата с дейности се реализира в много кратък период от време, затова е от изключителна важност да бъдат налични реалистични индикатори за мониторинг и оценка на влиянието.

Как ще наблюдавате въздействието на дейността върху участниците? С други думи, как ще разберете, че сте успели да внесете промяна в живота на вашите участници? Кое поведение ще наблюдавате отблизо? Важно е да се ангажирате с тези въпроси.

Примерите по-долу са базирани на нашия реален опит, но вие имате пълната свобода да ги адаптирате спрямо вашия контекст. Ключовото послание е: задължително осигурете план за наблюдение и оценка!

Примерен контролен списък с елементи и методи, които да наблюдавате:

 • Идентифицирайте дейностите, които имат най-добър ефект и направете сравнителен анализ, като зададете в края на сесията, прости въпроси на участниците.
 • Правете мониторинг на мотивацията и ангажираността, като след сесията питайте участниците как се чувстват и съотнесете отговорите към заложения от вас референтен процент.
 • Правете групови интервюта на участниците, за да получите обратна връзка.
 • Направете въпросници, с които да проучите нагласите на участниците.

Списък с възможни въпроси, през които да осъществите оценка по време на сесията:

 • Коя активност ви допадна най-много и защо?
 • В края на сесията, оценете, маркирайки от 1 до 10, до колко дейностите ви допаднаха (като 1 отговаря "не ми харесаха изобщо", а 10 отговаря "изключително много ми харесаха")
 • Какво научихте и какво най-много ви хареса при съвместната работата с по-възрастни хора?
 • Какво научихте и какво най-много ви хареса при съвместната работата с по-млади хора?
 • Как се чувствате след участието в активностите?

"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."