Анализирайте и дайте обратна връзка

Достигнахте последната спирка от нашата пътна обучителна карта. Създадена е така, че да можете да:

  • оцените собствените си силни и слаби страни като треньор на GUM
  • опишете най-важните аспекти на програмата
  • идентифицирате ключови заинтересовани страни, които ще подкрепят програма ви
  • споделите вашите идеи как да подобрите този инструмент за обучение

Анализ

Отделете време за анализ на това, което сте научили в настоящия обучителен курс. Може да ви се прииска да вземете лист и химикал или да отворите компютъра.

Упражнение 1: Какви уменията и знанията носите в своята GUM раница?

  • Кои умения вече притежавате? Кои от тези умения искате да развиете допълнително?

Упражнение 2: Как ще изглежда първото ви предложение за GUM дейност?

Може да започнете да си задавате следните въпроси:

  • Какво обичаше да правиш най-много като дете?
  • А сега, кои са дейностите, които най-много харесваш и би искал да споделиш?
  • Защо?

Упражнение 3: Къде ще се провеждат тези дейности?

Избройте най-подходящите локации и отбележете, ако имате нужда от конкретно действие или привърженици, за да получите достъп до тях.

Упражнение 4: Въз основа на мечтания ви план и настоящите ви знания и умения, има ли нужда от образование, обучение и оборудване?


Дайте обратна връзка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Стигнахте до края на този обучителен инструмент. Високо ценим времето, което му отделихте.

Преди да приключим, бихме искали да ви помолим да споделите с нас вашата обратна връзка за опита ви с нашия GUM наръчник.

Вашето мнение ще ни помогне да оптимизираме не само настоящия инструмент, но и бъдещи аналогични инструменти, които бихме разработили.

Попълването на въпросника е анонимно и би ви отнело приблизително 5 минути

Благодарим ви предварително за отделеното време.


"Project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them."